Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy jest to działalność polegająca na zlecaniu prac zewnętrznym usługodawcom, które poprzednio były realizowane samodzielnie przez dane przedsiębiorstwo. Odbiorcami outsourcingu są firmy, które chcą wykorzystać usługi zewnętrzne w celu podniesienia wartości firmy lub zwiększenia jej konkurencyjności.

Firmy korzystające z tej nowoczesnej formy zarządzania, powierzają partnerowi zewnętrznemu różne rodzaje zadań – w zależności od aktualnych wymagań i potrzeb.

Do najczęściej stosowanych dziedzin outsourcingu należą:img_11-1024x683

 •  zarządzanie i administracja
 • zasoby ludzkie
 • transport, zaopatrzenie
 • systemy informatyczne
 • marketing
 • rachunkowość i finanse
 • obsługa klienta
 • usługi prawnicze
 • usługi szkoleniowe

Przez silną konkurencję na rynku, przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania nowych sposobów doskonalenia prowadzonej działalności oraz przeprowadzania redukcji kosztów. Wykonanie usług outsourcingu pracowniczego opłaca przedsiębiorca, który decyduje się na powierzenie pewnych zleceń firmie zewnętrznej dysponującej własnymi zasobami kadrowymi. Korzystanie z outsourcingu pracowniczego najlepiej opłaca się dużym przedsiębiorstwom, gdzie przeprowadzane są działania kadrowe na skalę masową. Celem outsourcingu jest polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa w elementach długoterminowych, rynkowych, organizacyjnych, ekonomicznych i wzmacniających.

Dobrym przykładem skutecznego wykorzystania outsourcingu może być szpital, który zleca firmie zewnętrznej wykonanie prania i maglowania pościeli. Objęcie outsourcingiem danych usług pozwoli szpitalowi na duże oszczędności, gdyż np: koszt prania z maglowaniem kosztuje szpital około 10 zł za kg, a wykonanie tej samej usługi przez firmę zewnętrzną wynosi 5-6 zł za kg. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w szpitalnej pralni generuje dla firmy dużo większe koszty niż pracownik tymczasowy zatrudniony w firmie zewnętrznej. W ten sposób zaoszczędzone środki finansowe przez szpital można przeznaczyć na inne ważne cele.

Do zalet jakie istnieją z korzystania outsourcingu pracowniczego można zaliczyć:img_2-1024x740

 • zmniejszenie kosztów i czasu pracy
 • wysoka jakość usług
 • dostęp do grupy fachowców
 • udoskonalenie procesu rekrutowania
 • możliwość korzystania z najnowszych technologii
 • zwiększenie wydajności wszystkich działów w przedsiębiorstwie

Podsumowując, skorzystanie z outsourcingu przez przedsiębiorstwa, umożliwia im skoncentrowanie sił na swoim funkcjonowaniu, aby zdominować konkurencję i wypracować zyski. Szczególnie wygodniej i sensowniej jest sięgnąć po fachowców z firmy zewnętrznej, którzy mogą zapewnić długotrwały poziom usług, niż w nieskończoność dokonywać inwestycji w pracowników, którzy po opanowaniu profesjonalnej wiedzy być może zrezygnują, aby prowadzić interesy na otwartym rynku z pożytkiem dla siebie.